Wybory bez dezinformacji - warsztaty dla dziennikarzy. Ankieta końcowa

Pomóż nam dowiedzieć się więcej o problemie dezinformacji w polskim kontekście wyborczym.

Dzięki przekazanym przez Ciebie informacjom, będziemy mogli:

  • lepiej ocenić skuteczność różnych narzędzi, które mogą być wykorzystane przez dziennikarki i dziennikarzy do walki z dezinformacją;

  • przygotować publikację rzucającą więcej światła na zjawisko dezinformacji w minionych wyborach samorządowych na bazie Waszych doświadczeń i obserwacji.

W tej części ankiety prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, ponieważ zależy nam, żeby móc w razie potrzeby zwrócić się do Ciebie o bardziej szczegółowe informacje. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie informacje w planowanej publikacji podsumowującej nasze badanie zostaną zanonimizowane.

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx avi mov mp3 wav rar zip.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy problemem był np. brak czasu czy też może nie widziałeś/-łaś potrzeby przygotowania takiej publikacji? Pozwoli nam to lepiej planować działania w przyszłości.
Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy nie było okazji, żeby skorzystać z tej wiedzy/narzędzi, czy może uważasz, że np. przedstawione narzędzia nie mają praktycznego zastosowania w Twojej pracy albo być może potrzebowałbyś/-łabyś dodatkowego, bardziej pogłębionego szkolenia z nich?
np. korzystam z nowych narzędzi, jestem bardziej wyczulony/-a na dezinformację i poświęcam więcej czasu na jej identyfikowanie/demaskowanie, wnikliwiej analizuję media społecznościowe, wprowadziłem/-łam zmiany na stronie internetowej, które mają na celu wzmocnienie wiarygodności mojego medium, wprowadziłem/-łam wewnętrzne zasady reagowania na „hejt” w sieci wobec dziennikarzy mojego medium, wprowadziłem/-łam inne mechanizmy wzmacniające fact-cheking w mojej redakcji etc.
np. rozsiewanie nieprawdziwych/zmanipulowanych negatywnych albo pozytywnych informacji o kandydatach/kontrkandydatach; rozpowszechnianie innych nieprawdziwych informacji na wrażliwe politycznie tematy, np. migracja; rozpowszechnianie niedozwolonych reklam politycznych, nieprzejrzyste oznaczanie przekazów pochodzących od komitetów wyborczych, w tym wykorzystywanie botów lub fałszywych kont w mediach społecznościowych do ich rozpowszechniania, nietransparentne mikrotargetowanie wyborców za pomocą tych portali etc.
Możesz wybrać max. 3 odpowiedzi.

5c. Opisz zaobserwowane przypadki dezinformacji (prób dezinformacji). Podaj maksymalnie 5 przykładów, które uważasz za najistotniejsze.

Przy opisywaniu każdego przypadku uwzględnij:

  1. w jaki sposób/gdzie zetknąłeś/zetknęłaś się z dezinformacją (zob. wyżej),
  2. kto był źródłem dezinformacji (jeśli wiadomo),
  3. jaką miała formę (tekst, materiał audiowizualny?),
  4. na czym polegała/czego dotyczyła,
  5. czy ktoś na niej skorzystał,
  6. jaka była reakcja lokalnej społeczności,
  7. czy była jakaś reakcja kontrkandydata/jego komitetu wyborczego (np. proces w trybie wyborczym czy inne działania prawne albo oświadczenie dla mediów/w mediach społecznościowych demaskujące dezinformacje?), organów ściagania (np. wszczęcie postępowania ws. nieuczciwej reklamy wyborczej)? Jeśli tak, na czym ta reakcja polegała?
Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Informacja o ciasteczkach:
Strona crm.panoptykon.org wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Strona wykorzystuje ciasteczko mające na celu zapewnienie funkcjonalności formularzy (has_js - przechowujące informacje o obsłudze przez przeglądarkę użytkownika skryptów JavaScript) oraz ciastka służące do zapisania informacji o wypełnieniu formularza.
Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników ani śledzenia ich nawigacji. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia przeglądarki.