Wybory bez dezinformacji. Warsztaty dla dziennikarzy

Żeby wziąć udział w rekrutacji na warsztaty dla dziennikarzy pt. Wybory bez dezinformacji, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

Prosimy o wybór interesującego Pana/-ią terminu i miejsca warsztatu.
W przypadku braku miejsc na warsztat pierwszego wyboru weźmiemy pod uwagę inny wybrany termin. Można wybrać więcej niż jeden.
Podanie nr telefonu ułatwi nam kontakt z Panem/-ią w sprawach dotyczących organizacji warsztatu.
Prosimy wybrać najbardziej pasującą odpowiedź.
Jeśli współpracuje Pan/-i z kilkoma redakcjami, prosimy wskazać tę, z którą współpracuje Pan/-i najczęściej. Jeśli nie współpracuje Pan/-i na stałe z żadną redakcją, prosimy odpowiedzieć na kolejne pytanie.
Prosimy podać linki do dwóch publikacji Pana/-i autorstwa.
Gdzie wychodzi Pana/-i gazeta, jakiego obszaru dotyczy Pana/-i blog/aktywność zawodowa.
Prosimy krótko opisać motywację.
Prosimy o informację o innych potrzebach żywieniowych lub innych, związanych z organizacją szkolenia.
Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Prosimy zapoznać się z regulaminem warsztatów. Akceptacja regulaminu i jego poszczególnych postanowień jest warunkiem udziału w rekrutacji.
W szczególności zobowiązuję się:
Wyniki ankiety pozwolą nam na lepsze dostosowanie programu warsztatów do potrzeb uczestników.
Chcemy przyczynić się w ten sposób do wzbudzenia debaty publicznej nt. dezinformacji w ramach społeczności lokalnych.
Chcemy, żeby projekt był elementem długofalowych działań mające na celu wzmacnianie kompetencji dziennikarzy w walce z dezinformacją. Przekazane informacje pozwolą nam też lepiej ocenić skuteczność różnych narzędzi wykorzystanych przez dziennikarzy do walki z tym zjawiskiem i posłużą do przygotowania publikacji z wnioskami z projektu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe kandydatek i kandydatów (imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu, afiliacja, motywacja do udziału w szkoleniu) przetwarza Fundacja Panoptykon (ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa, fundacja@panoptykon.org) w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane na szkolenie i nie wyraziły chęci pozostania z nami w kontakcie, zostaną usunięte po zamknięciu procesu rekrutacji, jednak nie później niż 31 grudnia 2018 r. Kandydatki i kandydaci mają prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania i przeniesienia. W każdej chwili mogą też zażądać ich usunięcia, co będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji. Jeśli uważa Pan/-i, że Pana/-i prawa zostały naruszone, ma Pan/-i możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w naszej Polityce prywatności.
Jeśli chce Pan/-i otrzymywać informacje na temat podobnych działań Fundacji Panoptykon, prosimy o wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie danych. W każdej chwili może Pan/-i żądać usunięcia swoich danych osobowych bez podawania powodu. Aby to zrobić, prosimy napisać na adres: fundacja@panoptykon.org.

Strona crm.panoptykon.org wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Strona wykorzystuje ciasteczko mające na celu zapewnienie funkcjonalności formularzy (has_js - przechowujące informacje o obsłudze przez przeglądarkę użytkownika skryptów JavaScript) oraz ciastka służące do zapisania informacji o wypełnieniu formularza.
Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników ani śledzenia ich nawigacji. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia przeglądarki.