Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 05.12.2017 Wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczący stanu prac nad projektem ustawy o transporcie drogowym Organ udzielił odpowiedzi