Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 05.12.2017 Wniosek do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczący stanu prac nad projektem ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Organ udzielił odpowiedzi