Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komisja Nadzoru Finansowego 22.12.2017 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący informacji o statystykach występowania po dane telekomunikacyjne Organ udzielił odpowiedzi