Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Sąd Okręgowy w Białymstoku 09.03.2018 Wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący wyroku III K 113/16 Organ udzielił odpowiedzi