Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Obrony Narodowej 20.06.2018 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący informacji o pismach w sprawie obywateli polskich obcego pochodzenia Organ udzielił odpowiedzi