Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Departament Tożsamości Cyfrowej 04.07.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący informacji o Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych Organ udzielił odpowiedzi