Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 26.07.2018 Wniosek do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący informacji odnośnie RODO Organ udzielił odpowiedzi