Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 09.08.2018 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący informacji o statystykach udostępnienia danych Organ udzielił odpowiedzi