Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 20.11.2018 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zawartych porozumieniach Organ udzielił odpowiedzi