Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 09.01.2019 Wniosek do Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący rekomendacji przygotowanych do publikacji Organ udzielił odpowiedzi