Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Zdrowia 29.01.2019 Wniosek do Ministra Zrowia dotyczący udostępnienie projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Organ udzielił odpowiedzi