Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.03.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący podjęcia działania w sprawie spółki Nextbike Polska S.A. Organ udzielił odpowiedzi