Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 27.05.2019 Wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczacy treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych Organ udzielił odpowiedzi