Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 27.05.2019 Wniosek do Prezesa Rady Ministrów dotyczcy udostępnienia treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych Czekamy na odpowiedź, Organ przedłużył termin na odpowiedź