Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 06.06.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący ewentualne wszczęcia postępowania w sprawie oferty PZU Organ udzielił odpowiedzi