Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12.06.2019 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący treści ustawy o ochronie informacji niejawnych Organ udzielił odpowiedzi