Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 16.07.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący udostępnienie odpowiedzi PZU w związku z bezpłatnym ubezpieczeniem Organ udzielił odpowiedzi