Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 23.07.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący zainteresowania Zintegrowaną Platformą Analityczną Organ udzielił odpowiedzi