Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 06.11.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku warsztatami dotyczącymi reklamy programmatic Organ udzielił odpowiedzi