Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
PUP Warszawa 28.01.2015 Wniosek do PUP w sprawie umowy o wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej Organ udzielił odpowiedzi