Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy 28.01.2015 Wniosek do BPiPS dotyczący informacji o umowach na wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej Organ udzielił odpowiedzi