Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 24.02.2015 Wniosek do Szefa SKW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych w 2014 r. Czekamy na odpowiedź