Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Centralne Biuro Antykorupcyjne 24.02.2015 Wniosek do Szefa CBA dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych. Organ udzielił odpowiedzi