Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Gmina Jerzmanowice-Przeginia 24.02.2015 Wniosek do wójta gminy Jerzmanowice - Przeginia dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP. Organ udzielił odpowiedzi