Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Gmina Szprotawa 24.02.2015 Wniosek do burmistrza Szprotawy dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP. Organ udzielił odpowiedzi