Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 09.02.2015 Wniosek do MSW w sprawie projektów ustaw o monitoringu, w tym w szkołach i uprawnień służb oraz w sprawie kamer w szkołach Organ udzielił odpowiedzi