Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Edukacji Narodowej 02.03.2015 Wniosek do MEN w sprawie wyników kontroli skuteczności monitoringu w szkołach Organ udzielił odpowiedzi