Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Policji 20.04.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez Policję Organ udzielił odpowiedzi, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Jesteśmy w sporze prawnym z organem