Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej 29.04.2015 Wniosek do Komendanta Główengo Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wykorzystania dronów Organ udzielił odpowiedzi