Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 06.05.2015 Wniosek w sprawie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Organ udzielił odpowiedzi