Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 08.05.2015 Wniosek do centrali ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru Organ udzielił odpowiedzi, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Jesteśmy w sporze prawnym z organem