Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy