Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Lasy Miejskie - Warszawa 22.06.2015 Wniosek do Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego Organ udzielił odpowiedzi