Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Miasta w Białymstoku 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych Organ udzielił odpowiedzi