Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 30.06.2015 Wniosek do GDDKiA dotyczący wykorzystywania GPS Organ udzielił odpowiedzi