Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 07.05.2015 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu Organ udzielił odpowiedzi