Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Obrony Narodowej 07.05.2015 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu Organ udzielił odpowiedzi, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy