Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 04.12.2019 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący kontroli sektorowych Organ udzielił odpowiedzi