Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 07.02.2020 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący korespondencji z ZBP i KNF w sprawie art.70a prawa bankowego Organ udzielił odpowiedzi