Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 12.02.2020 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący naruszeń związanych z prowadzeniem kampanii wyborczych w mediach społecznościowych Organ udzielił odpowiedzi