Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 07.02.2020 Wniosek do Prezesa UOKiK dotyczący podjętych działań w temacie stosowania przez banki art.70a Prawa bankowego