Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Cyfryzacji 12.05.2020 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący punktu kontaktowego w sprawie odwołania się od decyzji portalu społecznościowego Organ udzielił odpowiedzi