Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Rozwoju 20.05.2020 Wniosek do Ministra Rozwoju ws wykorzystania aplikacji ProteGO Safe Organ udzielił odpowiedzi