Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy 19.10.2015 Wniosek do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne