Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 16.10.2015 Wniosek do Urzędu Miasta Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne