Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Centralne Biuro Antykorupcyjne 18.01.2016 Wniosek do Szefa CBA dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych Organ udzielił odpowiedzi