Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 25.06.2020 Wniosek do Prezesa UODO ws wszczęcia postępowanie wobec sieci aptek Organ udzielił odpowiedzi