Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 18.01.2016 Wniosek do Szefa SKW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych Organ uznał, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, Jesteśmy w sporze prawnym z organem